Om verktøykassen


Kartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering


Verktøykassen for KOLS oglungerehabiliteringHar du tilbakemeldinger på om dette dekker kompetansebehov I kommunen? Her er noen spørsmål til deg.Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering er en samling av  kartleggingsverktøy, diagnosekriterier,  oversikt over behandling og forslag til undervisningsopplegg innen KOLS og lungerehabilitering.

Verktøykassen er utarbeidet av RKR -Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering og Fagnettverket for lungerehabiltering i Helse Sør-Øst.  Målet med verktøykassen er å dele kompetanse, kunnskap og anbefalinger for  evidensbasert praksis.

 

Hva er lungerehabilitering?

Lungerehabilitering er en forskningsbasert, tverrfaglig og sammensatt intervensjon ansett som sentral i behandlingen av pasienter med kronisk lungesykdom. Målet er å redusere symptomer, bedre funksjon og gi deltakere større kontroll over egen tilstand, og dermed redusere helsetjenestekostnader.

Bakgrunn og evidens

Lungerehabilitering er omtalt i Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (2012). Vi baserer vår informasjon og anbefalinger på GOLD Guidelines 2017 og på ERS/ATS Statement for Pulmonary Rehabilitation, samt på Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (Helsedirektoratet 2012). ERS/ATS er fellessatsning mellom European Respiratory Society og American Thoracic Society – dvs en internasjonal ekspertgruppe blant lungeleger og forskere. De utgir «guidelines» og «statements». Deres oppsummering av evidensen for lungerehabilitering finnes i noen nøkkeldokumenter:

ERS/ATS policy statement 2015: Enhancing implementation, use, and delivery of pulmonary rehabilitation PDF

Dessuten disse:

ERS/ATS Guideline 2017: Management of COPD exacerbations

ERS/ATS statement 2014: Statement on physical activity in COPD

ERS/ATS 2014: Nutritional assessment and therapy in COPD

ERS/ATS 2013: Key Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation

ERS/ATS 2013 Pasientinformasjon om Pulmonary rehabilitation

Disse er alle samlet på ERS nettsidene.

Hvem er tilbudet for?

Lungerehabilitering er et viktig og kostnadseffektivt tiltak i behandlingen av personer med kronisk lungesykdom, oftest tilbudt til pasienter med KOLS, men er også aktuelt for pasienter med andre kroniske lungesykdommer(astma, bronkiektasier, cystisk fibrose, lungekreft, lungetransplantasjon). Det er viktig at rehabilitering blir gitt på riktig tidspunkt i sykdommen, og tilpasses pasientens behov. Evidens viser at lungerehabilitering kan bidra til mindre dyspnoe, bedre livskvalitet, og forebygger forverring av sykdommen og behov for sykehusinnleggelser.

Lungerehabilitering finnes i Norge både sykehus, i privat rehabiliteringssenter, i kommuner. Det finnes derimot ikke i alle sykehus og alle kommuner. Koordinerende enhet i din kommune, eller LHL lokallaget kan hjelpe deg å finne nærmeste tilbud. 

Det er også noe informasjon på disse nettsidene:

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling?bid=355

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet/lungesykdommer

https://wikirehab.no/index.php/Lungerehabilitering