Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring EvalueringHensikten med kartlegging
Individuell kartlegging av somatiske og psykiske faktorer i starten av en rehabiliteringsfase er nyttig av flere årsaker:

-        Helsepersonellet får direkte kunnskap om sykdommens alvorlighetsgrad, og kan tilpasse behandling etter dette.

-        En kan identifisere tilleggsfaktorer som kan påvirke gjennomføringsevne av rehabilitering

-        Kartlegging utgjør basis for evaluering av effekten av rehabilitering (link til kapittel evaluering)

-        Helsepersonellet oppnår tidlig god relasjon og kommunikasjon med hver enkelt pasient.

Kartleggingsverktøy består av tester og spørreskjema som er anbefalt i nasjonale og internasjonale retningslinjer.

I denne oversikten beskrives bruk og tolkning av de anbefalte kartleggingsverktøy, ytterligere detaljer om diagnotisering og kartlegging av KOLS og andre lungesykdommer.


 Mer om kartlegging: Diagnostisering og kartlegging fordelt på tema

Verktøykasse for lungerehabilitering hovedside