Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Pasientopplæring

God lungerehabilitering skal hjelpe pasient og pårørende å bedre forstå ulike sider ved sykdommen.

Det gjøres best i gruppe som møtes flere ganger over tid. De kan dele erfaringer og lære av hverandre, samtidig som det presenteres kunnskap som er nyttig å få med seg. Helsepersonell: bruk gjerne ressursene på www.mestring.no til hjelp i å utvikle et bra opplegg, og ta selv et kurs i helsepedagogikk.

Her presenteres et forslag til innhold i et kurs for lungepasienter, basert på erfaringer på Glittreklinikken (nå LHL-sykehuset Gardermoen) og andre sykehus i Helse sørøst. Du kan hente innhold til kurset på de andre sidene i verktøykassen (se de fire fanene ovenfor), eller hentet fra ressursene det linkes til under tema 1-4 her på Pasientopplæring-sidene.

Hovedtema:

Tema1 Bedre forstå sykdommen

Tema 2 Mestring og behandling

Tema 3 Andre relevante tema

Tema 4 Opplæring av pårørende

Verktøykasse for lungerehabilitering hovedside