Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring EvalueringPasientopplæring – tema 3: Andre relevante tema:

Kontinens og lungesykdom

Dette kurset gir deltakerne:
- Økt forståelse for faktorer som kan bidra til kontinens og inkontinens
- Økt kunnskap om anatomi av bekkenbunnen
- Opplevelse av å knipe bekkenbunnsmuskulatur og kunnskap om hvordan å bruke muskulaturen
- Økt kunnskap om god blære- og tarmvaner

Kursleder:
Sykepleier, fysioterapeut eller lege.

Introduksjon:
- Definisjon om inkontinens (UI og AI)
- Forekomst av inkontinens
- Typer inkontinens – stress, urge, overflow, funksjonell, refleks
- Symptomer av årsak
Ressurs – Modell/illustrasjon av bekkenbunnen, brosjyrer

Risikofaktorer og årsak:
- Sammenheng med lungesykdom
- Svake PFM – fødsler, overvekt, prostatesykdom, forstoppelse
- Kronisk hoste
- Hormonelle endringer ved overgangsalder
- Tunge løft
Ressurs: Brosjyrer

Mestring og behandling:
-Bekkenbunnstrening
-Tarmvaner – fibre, væske, trening, evakueringrutine
-Redusere ventetid
-Stillinger
Ressurs – Brosjyrer

Hjelpemidler:
-Kriteria for hjelpemidler
-Hvordan søker etter hjelpemidler
-Produkter
-Støttegrupper/pasientforeninger

Oppsummering og spørsmål

Seksualitet

Seksualitet

Hos både kvinner og menn kan lungesykdommen fjerne overskuddet slik at de får mindre energi til å ha sex. Noen medisiner, for eksempel enkelte blodtrykksmedisiner, kan påvirke ereksjonsevnen. Er du deprimert på grunn av sykdommen, kan lysten bli mindre, og hvis du har smerter, kan berøring gjøre vondt. Beroligende midler, sovemedisiner og midler mot depresjon kan dempe lysten hos både kvinner og menn. I noen tilfeller kan det være den friske partneren som holder igjen. For eksempel kan han eller hun være redd for at den lungesyke partneren skal bli tungpustet.

Noen par går inn i pleier-pasient-roller, og dette kan minske lysten på sex. For lungesyke er det viktig å bruke de gode periodene. Nærhet og sex oppleves for eksempel bedre i de beste periodene av døgnet. Mange trenger også fysisk oppvarming før sex, på samme måte som de varmer opp før de skal trene. En annen mulighet er å ta medisiner som utvider luftveiene på forhånd.

Selv om lungene ikke er som før, er det sjelden nødvendig å avslutte seksuallivet. Dersom man ikke har muligheter til å gjennomføre et samleie, kan man tilfredsstille hverandre på andre måter. Noen forteller at ikke bare samleiene, men også nærheten, forsvant da de ble syke. Dette er det viktig å motarbeide. Hudkontakt, kyss og kos er viktig for at to partnere skal ha det godt sammen. Har dere problemer. er det viktig å snakke sammen om det. På familierådgivningskontorene kan man få råd når det gjelder både seksuelle problemer og andre forhold som fører til dårlig stemning mellom samboere og ektefeller.

Sykehuset Sørlandet har utviklet gode brosjyrer om lungesykdom og seksualitet:

Temaside i SSHF fagprosedyrer (EK)

Brosjyre "Kronisk lungesykdom og seksuell helse" fra SSHF

Presentasjon fra SSHF på samme temaPalliasjon

Palliativ behandling ved kols, i kommunehelsetjenesten -Bacheloroppgave

...direktelink til selve oppgaven.
Oversikt over alle tema som bør inngå i et pasientopplæringsprogram for lungesyke:

Tema 1 Bedre forstå sykdommen

KOLS og Andre lungesykdommer

Stress, Angst og Depresjon

Tema 2 Mestring og behandling

Energiøkonomisering

Røykeslutt

Ernæring

Fysisk aktivitet og treningsevneMedikamenter

Dyspne

Slimmobilisering

Medikamenter

Fatigue

Tema 3 Andre relevante tema (denne siden)

Kontinens

Seksualitet

Palliasjon

Tema 4 Opplæring av pårørendeVerktøykasse for lungerehabilitering hovedside