Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring EvalueringPasientopplæring – tema 2: Mestring og behandling

Energiøkonomisering:

http://www.nfle.no/energibesp.php

http://www.etf.dk/ergoterapeuten/interaktiv-guide-spar-energi-i-hverdagen

http://www.nfle.no/Brosjyre%20-%20NFLE%20Brukere%20-%202012.pdf

https://www.youtube.com/results?search_query=copd+and+energy+conservationRøykeslutt:

Presentasjon om røykeslutt fra Marit Fønstelien (pdf)

Ernæring: -om ernæring

Fysisk aktivitet og trening

Medikament

Dyspne

Slimmobilisering

Fatigue:

Aktuelle lenker med stoff: Fatigue

https://bestprac.no/fatigue-blant-personer-som-lever-med-kronisk-lungesykdom-en-oversikt/

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Cochrane/Lungerehabilitering-bedrer-tungpustethet-livskvalitet-og-fysisk-kapasitet-hos-personer-med-KOLS

https://forskning.no/helse-royking/2008/02/sliter-med-kols


Hovedtema som bør inngå i et pasientopplæringsprogram for lungesyke:

Tema 1 Bedre forstå sykdommen

KOLS og Andre lungesykdommer

Stress, Angst og Depresjon

Tema 2 Mestring og behandling

Energiøkonomisering

Røykeslutt

Ernæring

Fysisk aktivitet og treningsevneMedikamenter

Dyspne

Slimmobilisering

Medikamenter

Fatigue

Tema 3 Andre relevante tema

Kontinens

Seksualitet

Palliasjon

Svelg

Tema 4 Opplæring av pårørendeVerktøykasse for lungerehabilitering hovedside