Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring EvalueringPasientopplæring – tema 4 - Pårørendeopplæring

Pårørende til personer med kronisk lungesykdom

"Hvordan kan helsepersonell møte pårørende til pasienter med kronisk lungesykdom?"

Introduksjon til temaet

Det å leve med kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Pårørende til mennesker med kroniske sykdommer kan ha mange utfordringer, og mange utsettes for økt stress og følelsesmessige belastninger (Bøckmann og Kjellevold, 2015). Mange pårørende ønsker å hjelpe den syke, men vet ikke helt hvordan.

Et av helse og omsorgstjenesten sitt ansvarsområde er å sørge for at pårørende får informasjon, undervisning og veiledning (Pasient- og brukerrettighetsloven). Informasjon om sykdommen kan gjøre pårørende tryggere, både for hvordan de skal ivareta seg selv og samtidig være en god støttespiller.

For mange lungesyke vil det være nødvendig med livsstilsendring, som for eksempel røykeslutt, endre kostholdet og få til gode treningsrutiner. En viktig rolle for pårørende er da å være en god støtte og motivator. Akkurat hva det innebærer er individuelt og ulikt. En god dialog mellom partene kan bidra til økt forståelse og åpenhet mellom den som er syk og den som er pårørende.

 

Innhold

Punktvis – evt i tabell. Temaer som kan/bør inkluderes og en liten forklaring

For eksempel:  Tilfeldig rekkefølge på tema – og det er sikkert flere tema som er aktuelle. Om temaene bør introduseres som samtalegruppe eller undervisning kan vurderes. Glittre har utarbeidet prosedyre til samtalegrupper – er i disse dager klar  til høring eksternt,  der tanken er etter hvert å få den nasjonalt godkjent i fagprosedyrer.no.

Tema

Innhold

Å være pårørende til en lungesyk

Ulike roller som pårørende. Hva forventes av meg?

Hvilke rettigheter har jeg som pårørende?

Hvem kan jeg kontakte – få hjelp av?

 

Kommunikasjon og åpenhet

Hvordan få til en åpen kommunikasjon mellom pårørende og pasient?

 

Ivareta egen helse og livskvalitet

Krevende hverdager – Hvordan få til en balanse mellom det å være pårørende og ivareta seg selv?

 

Lungesykdommer og tiltak for å bedre hverdagen.

 

Informasjon om ulike typer lungesykdommer.

Røykeslutt – fysisk aktivitet – kosthold

 

Tema er hentet ut fra brosjyren LHL- Å være pårørende til en lungesyk. (LHL-Helse Glittrekliniken/ LMS).

 

Lenker

Nyttige lenker med et kort ingress (en linje holder) om hva lenken handler om

LHL-helse.no  : Link til LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke som  er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Mestring.no: Link til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer

Pårørendealliansen.no  :Link til en paraplyorganisasjon som synliggjør pårørende og arbeider for å forbedre vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem du er pårørende til!

Helsedirektoratet.no/  Pårørendeveileder – Link til veileder (oppdatert 2017) om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

eksempler av presentasjoner –

Slides fra Glittres pårørende kursdag (aksept fra LMS – Glittre - versjon 2017):

 

 

LHL-klinikkene Gardermoen og andre steder som driver lungerehabilitering kan kontaktes for deling av oppdaterte presentasjoner.

Å legge ut på nett er ikke ønskelig, siden det da gjerne blir lenge mellom oppdateringene.


Hovedtema som bør inngå i et pasientopplæringsprogram for lungesyke:

Tema 1 Bedre forstå sykdommen

KOLS og Andre lungesykdommer

Stress, Angst og Depresjon

Tema 2 Mestring og behandling

Energiøkonomisering

Røykeslutt

Ernæring

Fysisk aktivitet og treningsevneMedikamenter

Dyspne

Slimmobilisering

Medikamenter

Fatigue

Tema 3 Andre relevante tema

Kontinens

Seksualitet

Palliasjon

Tema 4 Opplæring av pårørendeVerktøykasse for lungerehabilitering hovedside