Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering


Pasientopplæring – tema 1: Bedre forstå sykdommen

KOLS (og andre lungesykdommer)

Et kurs i sykdomsforståelse bør gi deltakerne:

·        Basiskunnskap om luftveienens oppbygging og sykdomsutvikling ved KOLS/andre lungesykdommer.

·        Diagnostikk av KOLS

·        En grunnforståelse for behandlingsprinsipper og mestring av KOLS/andre lungesykdommer.

Kursleder:

Lege, lungesykepleier/sykepleier eller fysioterapeut.

Tema

Innhold

Ressurs

KOLS

Normal lungefunksjon

Lungenes anatomi.
Definisjon av KOLS.

Gjerne deling deltakerne mellom av forståelse for egen sykdom.

Kapittel om sykdomslære i e-bok KOLS fra AHUS:

https://laeringsportalen.helse-sorost.no/mohiverepository/content/4a9422fd-f979-4588-abf3-a8594928b0a0/course/asset/main.html

eller

https://issuu.com/ahus_enhet_for_utvikling/docs/e-bok_kols (KOLS E-bok fra AHUS)

Andre lungesykdommer

Lungefibrose - Cystisk fibrose – Lungekreft

Undervisning tilpasset deltakernes egne diagnoser

Hent oppdaterte beskrivelser på helsenorge.no

 

Konklusjon

Egenbehandling/egenbehandlingsplan

Mer informert dialog med egen lege

Gjenkjenne symptomer på forverring

Egenbehandlingsplan http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/kols-egenbehandlingsplanStress, angst og depresjon:

Det er vist at KOLS-syke oftere enn øvrig befolkning har utfordringer knyttet til stress, angst og depresjon. Episoder med panikkfølelse, som oppstår ved dyspné og kortpustethet, kan være med på å skape grunnlag for panikkangst. Ved KOLS følger også trøtthet, mangel på energi, sosial isolasjon og søvnforstyrrelser. Slike symptomer kan være både en årsak til, og symptomer på, depresjon og generalisert angstlidelse (GAD) – bekymringsangst. (Kilde: Angst følger KOLS, Dagens Medisin, 2.august 2007).

Slike plager er energikrevende. KOLS-syke kan derfor totalt sett få en bedre mestring av KOLS ved å lære å håndtere angst og depresjon på en hensiktsmessig måte.

Det psykiske perspektivet ved å leve med sykdom

-         Om stress, angst og depresjon hos KOLS-pasienter

 

Det er vist at KOLS-syke oftere enn øvrig befolkning har utfordringer knyttet til stress, angst og depresjon. Noen ganger er symptomene mer eller mindre direkte knyttet til bekymring/belastninger ved å leve med en kronisk sykdom , noen ganger ikke. Uavhengig av dette, er slike plager energikrevende. KOLS-syke kan derfor totalt sett få en bedre mestring av KOLS ved å lære å håndtere stress, angst og depresjon på en hensiktsmessig måte.

Mål for pasientopplæring om stress, angst og depresjon er:

·        Få forståelse for psykologiske faktorer ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

·        Kunnskap om hva stress er og hvordan det påvirker kroppen, spesielt når det gjelder pust/tungpust.

·        Kunnskap om hvordan stress, angst og depresjon kan forebygges og mestres bedre.

·        Økt forståelse for og kunnskap om hvordan bruke kognitive teknikker for å mestre stress og fysiske symptomer (utenom brystsmerter).

Forslag til tema og innhold i individuell samtale eller gruppesamtale, samt linker til ressurser:

 

Tema

Innhold

Ressurs

Innføring -KOLS og psykisk helse [HS1] 

Definisjon av stress, angst og depresjon

Symptomer som ofte oppstår i perioder med stress

Symptomer på angst og depresjon.

Hvordan kjenne igjen og håndtere symptomer ved panikkangstanfall ved tungpust.

Samtale:  Endrede livsforutsetninger, livsroller og sorgreaksjoner.

http://aktivmedkols.no/leve-med-kols/kols-og-livsglede/

http://aktivmedkols.no/leve-med-kols/kols-og-livsglede/hva-kjennetegner-en-depresjon/

http://aktivmedkols.no/leve-med-kols/kols-og-livsglede/hva-kjennetegner-angst[HS3] /

https://www.youtube.com/watch?v=YSUXjJ9LSss&index=1&list=PL6gjMTee6KKSl40J23juTbM6H-ihn1D7y

 

Hvordan forebygge og/eller håndtere stress, angst og depresjon?

Identifisering av stressmomenter og plan for løsning.

Å endre tankemønster.

Opprettholde daglige gjøremål og døgnrytme[LV4] 

Fysisk aktivitet.

Opprettholde sosial deltakelse.

Fortsette med eller begynne med nye interesser eller hobbyer.

Profesjonell hjelp, samtaleterapi.

Medikamenter.

 

Avspenning

Ulike måter å slappe av på.

Avspenningsteknikker.

Gjøre avspenningsøvelser

Avspennings-CD eller nettlink. Mindfulness.

Kognitiv terapi

 
Hovedtema som bør inngå i et pasientopplæringsprogram for lungesyke:

Tema 1 Bedre forstå sykdommen

KOLS og Andre lungesykdommer

Stress, Angst og Depresjon

Tema 2 Mestring og behandling

Energiøkonomisering

Røykeslutt

Ernæring

Fysisk aktivitet og treningsevneMedikamenter

Dyspne

Slimmobilisering

Medikamenter

Fatigue

Tema 3 Andre relevante tema

Kontinens

Seksualitet

Palliasjon

Svelg

Tema 4 Opplæring av pårørendeVerktøykasse for lungerehabilitering hovedside