Om verktøykassen


Kartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering


Verktøykassen for KOLS og lungerehabilitering

Til lungerehab nettverket!

Dette som er lagt ut på disse sidene er en demo på hvordan innholdet tar seg ut som nettside. Endelig utseende blir nok noe annerledes, men poenget nå er å ha en vurdering av om tekster, illustrasjoner og helheten funker.

Vil derfor at dere tar en nøye titt på disse sidene.

Det er godt mulig at sidene ender opp med å se ut mer som dette:

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/forskning

Se der hvordan bare et par ord beskriver hvert tema.

Klikke på det så får du opp en setning eller to om hva det er (ingress).

Klikk igjen, så kommer du inn på detaljinformasjonen

For å få til det er det vesentlig å ha sider som ikke er for lange, men som har både en klart definert tittel og en ingress, dvs en introduksjonssetning som sier kort hva som står på siden.

Det er det mange av sidene i verktøykasse som fortsatt ikke har.

Den om vedlikeholdstrening og den om overvekt er kanskje nærmest slik de burde være:

http://steinrimehaug.com/kasse/trening5.htm

Veien videre nå:

Er dette ferdig nok til å la noen kommuner teste det ut og komme med innspill?

Hvilke sider trenger overhaling i form av oppdeling i mindre undertema?Start her : Verktøykasse for lungerehabilitering