Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Styrke og utholdenhet Annen trening Trening ved forverrelser Overvekt Vedlikehold Hverdagsaktivitet O2Annen trening (Andre treningsformer ved lungesykdom)
Bevegelighetstrening

Overbruk av musklene i nakken, skuldrer og brystkassen ved tungpust kan fører til stramme muskler og ømhet. Mange opplever nytte av øvelser for å holde brystkassen myk og tøye musklene i nakken og skuldrer. Bevegelighetstrening anbefales 3 ganger i uken og bør inkludere øvelser for nakke, skulder og bryst. Bevegelighetstrening kan være en passende avslutning i hver treningsøkt.

Balansetrening
Fallforebygging kan være en viktig del av rehabilitering av lungepasienter. Pasienter som har svak muskulatur og er i økt alder kan ha økt risiko for fall pga nedsatt balanseevner. Mindre bevegelse i hverdagen går også ut over reaksjonsevnen. Generelle øvelser for balanse samt styrketrening kan bidra til bedre balanse.

Bekkenbunnstrening
Hoste er et vanlig symptom blant lungepasienter og en risikofaktor for urinlekkasje. Urinlekkasje er hyppig blant lungepasienter generelt. Om lag halvparten av KOLS pasienter opplever lekkasje, spesielt i forbindelse med dyspne eller hoste. Bekkenbunnstrening er effektiv, både som behandling og forebygging av hastverksplager og lekkasje av urin, luft og avføring. Bekkenbunnstrening er anbefalt som forebygging og behandling for alle typer urinlekkasje, em det kan for mange være vanskelig å få til dette på egen hånd i starten. Å gjøre øvelser for å knipe med musklene i bekkenbunnen i liggende, sittende, stående, gående over tid har vist å forebygge og redusere lekkasjeplager. Å lære å koordinere bruk av bekkenbunnsmuskulaturen ved økt buktrykk for eksempel ved å knipe før hoste eller nys (“The knack”) kan også forebygge lekkasje.

Inspirasjon muskeltrening (IMT)
Svake respirasjonsmuskler er hyppig blant personer med kols og kan føre til lav oksygenmetning om natten, hyperkapni, dyspne, og nedsatt funksjon. Trening av inspirasjonsmuskler (inspirasjon muskeltrening eller IMT) er en del brukt i behandling for personer med kols. Noen studier viser at pusteøvelser ved bruk av et hjelpemiddel for å trene inspirasjonsmuskler øker styrke og utholdenhet av respirasjonsmuskulaturen som igjen kan føre til mindre dyspne, bedre funksjon og økt livskvalitet. Kunnskapsoppsummering fra 2011: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21282809

Personer med mer svakere respirasjonsmuskler har best effekt av IMT, spesielt når IMT er kombinert med generell trening. Andre studier igjen viser liten eller ingen effekt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29371379 og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29371382

Avspenning
Avspenning er en viktig treningsform for pasienter med lungesykdom for å roe respirasjonen, ta i bruk hvilemuskler, slippe spenning i muskulatur og for å hente seg inn. Teknikker kan inkludere progressiv muskelavspenning, bruk av CD/applikasjoner på telefonen, høre på beroligerende musikk, og bruk av mindfullness øvelser.

Nevromuskulær elektrostimulering

Nevromuskulær elektrostimulering (NMES) kan brukes ved svært alvorlig lungesykdom og hos underernærte. Det er noe evidens som viser at bruk av NMES på quadricepsmuskulaturen kan bedre gangfunksjon.

 

Verktøykasse for lungerehabilitering