Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Styrke og utholdenhet Annen trening Trening ved forverrelser Overvekt Vedlikehold Hverdagsaktivitet O2


Trening under og etter forverrelser
Ved forverring av kols er det viktig med trening eventuelt kombinert med tiltak i forhold til ernæring, medisinering og omsorg (2,3).

Trening er viktig og bør opprettholdes  under  og etter forverrelser for å unngå funksjonstap. Det kan forebygge trombedannelser, embolier og muskelatrofi(2). Det er viktig å forebygge og behandle forverrelser, og et strukturert treningsprogram er essensielt i denne sammenheng. Tidlig intervensjon ved en forverring er trygt og viktig for å unngå funksjonstap uavhengig av grad av tung pust og funksjonsnivå(2). Det vil fremme dypere respirasjon, bedre ventilasjon og sekretdrenasje(2). Det anbefales tidlig oppstart av lungerehabilitering etter en kolsforverring, helst innen tre uker etter en innleggelse(4). Regelmessig fysisk aktivitet og lungerehabilitering  med et tverrfaglig tilbud  reduserer risiko for nye innleggelser. I tillegg reduseres tung pust og mortalitet, mens livskvalitet og arbeidskapasitet bedres(2).

Hjemmebaserte tjenester som hverdagsrehabilitering eller hjemmefysioterapi/hjemmesykepleie kan være et alternativ for dem som frekventerer legevakt eller blir innlagt i sykehus i sykehus pga kolsforverrelser.  Pasientene blir da ivaretatt hjemme, og utskrivelse fra sykehus blir mer forsvarlig. Dette kan også være med på å redusere reinnleggelser(4).

Trening eller testing rett etter en forverring øker ikke grad av inflammasjon(2), men bør tilpasses fasen pasienten er i, jfr egenbehandlingsplan(se link under)(3).

Aktuelle treningstiltak kan være funksjonstrening som mobilisering og gange. I tillegg er styrketrening svært gunstig fordi treningsformen krever mindre ventilasjon. Rullator er et egnet hjelpemiddel under forverring for personer  med lavt funksjonsnivå. Bruk av rollator kan øke arbeidstoleransen, reduserer oksygenforbruk, minuttvolum og tidevolum(2). Hard trening skal aldri skje ved pågående forverring av sykdommen(1).

I tillegg til trening er det viktig å lære pasientene mestringsteknikker som leppepust og hvilestillinger samt teknikker for slimmobilisering.

 

 Kilder:

1.      Aktivitetshåndboken

2.      Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging .

3.      Kols egenbehandlingsplan - fagprosedyre i Helsebiblioteket

4.      http://erj.ersjournals.com/content/49/3

 

Aktuell lenke:

[Holland AE (2014) Physiotherapy management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease.Journal of Physiotherapy60: 181–188] 

Verktøykasse for lungerehabilitering