Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Styrke og utholdenhet Annen trening Trening ved forverrelser Overvekt Vedlikehold Hverdagsaktivitet O2


Vedlikeholdstrening
FAKTORER SOM PÅVIRKER MOTIVASJON for å fortsette en fysisk aktiv livsstil og/eller vedlikeholdstrening etter lungerehabilitering:

For å opprettholde livsstilsendringer etter gjennomgått lungerehabilitering er det viktig å finne strategier som motiverer til å fortsette med den nye livsstilen over tid. Når det gjelder trening, som er en av hjørnesteinene i lungerehabilitering, er effekten vel dokumentert i forhold til fysisk og psykososial helse. Men trening er som kjent ferskvare og tilbakefallsprosenten etter gjennomført lungerehabilitering er høy. Det å skulle trene på egen hånd, i nye omgivelser etter å ha gjennomført et initialt rehabiliteringsopplegg viser seg å være krevende, både på grunn av manglende tilbud, oppfølging og motivasjon.

Det å endre livstil i denne sammenheng, å skulle fortsette å trene på lang sikt, er en kompleks prosess som helsepersonell ideelt sett burde være med å fasilitere. Gjennom dialog og veiledning kan man å få tak i personens muligheter, ønsker og behov og sammen med han/henne skreddersy råd og tiltak. Sentralt i dette er oppmuntring og hjelp til å bygge opp selvtillit til å ivareta eget treningsopplegg. Spesielt i overgangsfasene er det viktig å ikke overlate personen til seg selv, uten noen form for konkret oppfølging. Blir det lang pause mellom avsluttet rehabilitering og oppstart av vedlikeholdstrening er faren for tilbakefall høy. Studier viser at kontinuitet, oppmuntring og støtte fra likemenn og profesjonell treningsfokusert støtte er viktig for å opprettholde en aktiv livsstil etter endt lungerehabilitering. Videre er det viktig med tilgjengelighet og fleksibilitet i treningstilbudet.

For å fremme en fysisk aktiv livsstil etter lungerehabilitering kan det se ut til personer med KOLS må tilbys muligheter for et strukturert og pågående treningstilbud med støtte fra fagfolk og likemenn.

 

TILTAK SOM BIDRAR TIL Å OPPRETTHOLDE EN FYSISK AKTIV LIVSSTIL/VEDLIKEHOLDSTRENING:

·        Screene de som trenger et pågående treningstilbud med støtte fra fagfolk og likemenn

·        Avklare og diskutere fysiske og psykososiale forhold som kan ha betydning for å opprettholde en aktiv livstil

·        Kontinuitet i tilbudet – sømløse overganger

o   Minimalt opphold i overgangsfaser, slik som etter avsluttet lungerehabilitering eller sykehusinnleggelser

o   Hjelp til å kartlegge tilbud og tilgjengelighet i nærmiljøet

o   Hvis mulig, tilrettelegge for å fortsette vedlikeholdstrening sammen med kjente likemenn, og bidra konkret i overgangsfasen (f.eks følge over i nytt treningstilbud)

o   Likemenn og fagfolk som «bryr seg» og tar kontakt ved avbrutt trening/

manglende oppmøte (ved forverrelser, fallende motivasjon e.l)

·        Individuell tilpasning og fleksibilitet i tilbudet

·        En eller annen form for oppfølging i et langtidsperspektiv fra fagfolk med kunnskap om KOLS

o    Tilrettelegge, veilede og gi råd om trening utfra individuelle ressurser, behov og dagsform

o   Ta på alvor at intensitet er en utfordring for mange og tilpasse treningstilbudet

o   Tilnærming som bygger opp selvtillit (empowerment og mestringsfølelse*) i forhold til fysisk aktivitet og trening. Optimistisk og humørfylt kontekst

·        Sosial støtte fra likemenn

o   Å trene sammen med andre i samme situasjon gjør treningen mer lystbetont

o   Motivasjon gjennom modellæring (motivere hverandre ved å dele erfaringer, se hva andre kan få til, hvordan andre løser utfordringer osv)

·        Faste treningsavtaler

·        Opplevelse av gevinst av treningen (eks. klarer mer i dagliglivet, kommer seg mer ut, bedre humør, sover bedre)

·        Test(er) med jevne mellomrom – «noe å strekke seg etter»

         Stadig nye apper og verktøy for mobiltelefoner og klokker kommer på markedet. Bruk av FITBIT, aktivitetsmåler på smartelefon, eller app som holder øye med fysisk aktivitet kan være svært motiverende og nyttig, spesielt hvis det er en form for belønning eller sammenligning med seg selv eller andre

·        Langtids oppfølging med telerehabiliteringsprogram – faktorer som påvirker etterlevelse og tilfredshet ser ut til å være mange av de samme som over:

o   Grad av oppfølging/fokus fra fagfolk

o   Sørge for utnytte potensialet som ligger i mulighet for kontinuitet ved fare for frafall etter ferier og andre avbrekk

o   Skreddersy individuelle konsultasjoner

 

*Mestringsfølelse gir indre motivasjon som er viktig for å opprettholde motivasjon for å fortsette med trening. I kontrast til vanlige teoretiske antakelser viser det seg at en viss grad av ytre motivasjon også er viktig for å fortsette å være fysisk aktiv etter LR. 

Referanser:

 

Arnold E, Bruton A, Ellis-Hill C (2006).Adherence to pulmonary rehabilitation: A qualitative study.

Respir Med. 2006 Oct;100(10):1716-23. Epub 2006 Mar 22.

 

Heerema-Poelman A, Stuive I, Wempe JB (2013). Adherence to a maintenance exercise program 1 year after pulmonary rehabilitation: what are the predictors of dropout? J Cardiopulm Rehabil Prev. 2013 Nov-Dec;33(6):419-26. doi: 10.1097/HCR.0b013e3182a5274a.

 

Hellem E, Bruusgaard KA & Bergland A (2012). Exercise maintenance: COPD patients' perception and perspectives on elements of success in sustaining long-term exercise. Physiotherpy Theory and Practice , Volume 28, 2012 - Issue 3

 

Hoaas H, Andreassen HK, Aarøen Lien L, Hjalmarsen A & Zanaboni P (2016). Adherence and factors affecting satisfaction in long-term telerehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a mixed methods study. BMC Medical Informatics and Decision Making BMC series, 2016,16:26. DOI: 10.1186/s12911-016-0264-9

Hogg L, Grant A, Garrod R & Fiddler H (2012). People with COPD perceive ongoing, structured and socially supportive exercise opportunities to be important for maintaining an active lifestyle following pulmonary rehabilitation: a qualitative study. J Physiother. 2012;58(3):189-95. doi: 10.1016/S1836-9553(12)70110-8.

Lee AL & Holland AE (2014). Time to adapt exercise training regimens in pulmonary rehabilitation – a review of the literature. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9: 1275–1288.

Published online 2014 Nov 10. doi: 10.2147/COPD.S54925

 

Stewart KF, Meis JJ, van de Bool C, Janssen DJ, Kremers SP, Schols AM (2014).Maintenance of a Physically Active Lifestyle After Pulmonary Rehabilitation in Patients With COPD: A Qualitative Study Toward Motivational Factors. Journal of the American Medical Directors Association 15(9) ·June 2014. DOI: 10.1016/j.jamda.2014.05.003Verktøykasse for lungerehabilitering