REHABILITERINGSKOMPETANSE

FOR KOMMUNAL REHABILITERING

 Kompetansebygging for ulike grupper av kommunalt ansatte.

Systemet er ikke ferdig.  Dette er en pilottesting.

Mål for testingen:

-Fungerer 10% - 20% - 70% modellen hvor kurs er tenkt som 10%,

oppgaver og refleksjon i kurset er 20%

og jobbing med temaet på arbeidsplassen er 70%.

-         Er kursene gode nok?

-         Hva skal til for å få til en totalpakke for kompetanseløft

-          greier lederne å oppfylle rollen med å styre kompetanseløftet?

 

PILOTERING AV KURS  - kun tre av kursene er tilgjengelige 

 

Vær tålmodig, det kan ta inntil 30 sekunder å laste inn et kurs etter at du klikker på linken.

NB!  Hvis du får feilmelding om «usikker kobling», «godta sikkerhetssertifikat» eller lignende, så må du godta for å komme inn på kurset.   

 

  

BASISKOMPETANSE FOR KOMMUNAL REHABILITERING

BASIS

 

TVERRFAGLIG SAMARBEID eLæringskurs

OBS link virker ikke lengre rett inn I kurset – må logge seg inn på Læringsportalen Sunnaas ekstern bruker – og søke opp RKR kommune kompetansemodul. (søk på RKR)

Arbeidsplassoppgave

etter gjennomført kurs ligger på siste side inne i kurset

BASIS

 

BRUKER-MEDVIRKNING

eLæringskurs  OBS link virker ikke lengre rett inn I kurset – må logge seg inn på Læringsportalen Sunnaas ekstern bruker – og søke opp RKR kommune kompetansemodul. (søk på RKR)

 

 

Arbeidsplassoppgave

etter gjennomført kurs ligger på siste side inne i kurset

BASIS

 

REHABILITERINGS-PROSESSEN

eLæringskurs - OBS link virker ikke lengre rett inn I kurset – må logge seg inn på Læringsportalen Sunnaas ekstern bruker – og søke opp RKR kommune kompetansemodul. (søk på RKR)

 

Arbeidsplassoppgave

etter gjennomført kurs ligger på siste side inne i kurset

 

BASIS

 

MÅLAVKLARING OG MÅLFORMULERING

 

(ikke tilgjengelig)

 

 

 

 

 

Link i hver boks til eLæringskurs.     Etter hvert fullførte kurs, må hver deltaker gå inn på denne Questback-linken og svare på noen spørsmål.

Lag et system for å planlegge og registrere deltakelse på enkelt-kurs.

 

OBS!  Hvert kurs har et pdf vedlegg med oppgaver helt til slutt. Det er også link til disse oppgavene i hver boks ovenfor.

Lokal kurs-koordinator på arbeidsplassen bør gjøre seg kjent med oppgavene og lage en plan for hvordan de best kan ivaretas på hver arbeidsplass.

 

 

AVANSERT KOMPETANSE FOR KOMMUNAL REHABILITERING

   -disse er foreløpig eksempler, og ikke en faktisk liste over eksisterende kurs

 

 

KOGNITIV REHABILITERING

 

 

 

 

 

 

 

 

24/7 konsept i rehabilitering

 

 

Forflytning og mobilitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernæring for kommunehelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Fange opp begynnende funksjonssvikt

 

 

Kommunikasjons-ferdigheter.

Motivasjon og engasjement

 

Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Samhandlingsavdelingen Sunnaas Sykehus v/ Kirsten Sæther

RKR, Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering

sunnaas.no/rkr

v/ Stein Arne Rimehaug 48010145

rkr krøllalfa  sunnaas no