PRE-KONFERANSE

 

Linker til well-sorted vi skal bruke:

 

Linker til well-sorted-side for å velge egne mål.

https://www.well-sorted.org/study/sorting.php?id=Prekonferansenyetiltakogml

 

 

gamle linker- før konferansen

Fatigue:

https://www.well-sorted.org/study/submitItems.php?id=Fatiguehvavilduhremerom

Sortering: 

              https://www.well-sorted.org/study/sorting.php?id=Fatiguehvavilduhremerom

 

Psykososialt:

https://www.well-sorted.org/study/submitItems.php?id=Psykososialthvavilduhreom

Sortering:

              https://www.well-sorted.org/study/sorting.php?id=Psykososialthvavilduhreom

 

Ernæring:

https://www.well-sorted.org/study/submitItems.php?id=Ernringhvavilduhremerom

Sortering:

              https://www.well-sorted.org/study/sorting.php?id=Ernringhvavilduhremerom

 

Test på sortering (hentet fra fatigue)

https://www.well-sorted.org/study/sorting.php?id=Fatiguepsykosos

 

Den NYE som vi skal bruke mot slutten av dagen i dag:

https://www.well-sorted.org/study/submitItems.php?id=Prekonferansenyetiltakogml

 

Skåringsverktøy:

FSS http://nevro.legehandboka.no/handboken/skjema/skaringsskjema/fatigue-severity-score-fss/

Chalder Fatigue Questionnaire: https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Fatigue_Questionnaire_norsk%202.pdf

Flinder Fatigue Scale: https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/FlindersFatigueScale_NORSK.pdf

PROMIS Fatigue 7 og Fatigue 8 kortskjema. Fysisk funksjon 8 kortskjema

Flere PROMIS skjema kommer på norsk, og finnes allerede i PROFIL 57 (Søvn, Smerte, Angst, Depresjon, Sosial funksjon) Følg med på www.sunnaas.no/rkr

OBS denne nettsiden er midlertidig

 

Web-linker faglige ressurser:

 

Finnes god  informasjon på norsk på  internett?

Gode informasjonskilder om fatigue jeg fant.

Men er de gode kilder til hva man kan GJØRE med fatigue? Self-management?

Fatigue

Informasjon for fagpersoner:

Sykmelderveilederen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder/seksjon?Tittel=allment-og-uspesifisert-a-9890#fatigue-(a04-slapphet/tretthet) (KLIKK også på «Begrunnelse» for å få opp all tekst)

Oncolex.no:  Fatigue:  http://oncolex.no/PROSEDYRER-ONCOLEX/Oppfolging/Fatique

Legeforeningen Hjerneslag: http://tidsskriftet.no/2015/02/oversiktsartikkel/fatigueutmattelse-etter-traumatisk-hje30eskade-og-hjerneslag

Legeforeningen CFS/ME: http://tidsskriftet.no/2016/02/originalartikkel/utredning-ved-mistenkt-kronisk-utmattelsessyndrommyalgisk-encefalopati

Wikirehab: https://wikirehab.no/index.php/Fatigue#Fatigue_og_rehabilitering

Diakonhjemmet – KBP oppskrift: http://diakonhjemmetsykehus.no/cms/site/0/_attachment/5803

Revmatismesykehuset: https://www.revmatismesykehuset.no/getfile.php/133944/Dokumenter/Fagdag%20prim%C3%A6rhelsetjenesten%202016/Tiltak%20ved%20fatigue%20-%20paralellsesjon.pdf

 

Retningslinjer:

Lymfom: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lymfom/9.psykososial-og-fysisk-kart/9.2-retningslinjer-for-fysio/9.2.6-fatigue

Lungekreft: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/279/Lungekrefthandlingsprogram-IS-2209.pdf side 34

Fatigue er i mindre grad nevnt i flere retningslinjer, f eks nytt utkast til Hjerneslag retningslinje.

 

Erfaringsdeling fra pasienter:

https://janschwencke.com/2013/06/21/fatigue-den-merkelig-trettheten/ Jan Schwencke

http://www.slagdama.no/new-blog/2016/3/11/fatig  Slagdama

http://www.kreftforeningens-blogg.no/2016/11/er-det-mulig-a-leve-godt-med-fatigue/ Anniken/Kreftforeningen

http://veientilbakeigjen.blogspot.no/2011/02/fatigue.html Anniken - veientilbakeigjen

http://kreftmamma.blogg.no/1486387264_fatigue_er_ego.html   Kreftmamma

https://jernkvinnen.com/2016/06/21/fatigue/ Jernkvinnen

 

Informasjon til pasienter

Helsenorgehttps://helsenorge.no/sykdom/kreft/fatigue-hva-er-fatigue

Kreftlex.no:    http://kreftlex.no/Om-Kreft/Generelt/Oppf-Fatigue?Faq=True

Kreftforeningen: https://kreftforeningen.no/globalassets/brosjyrer/temaer/fatigue-a5-nov16-w.pdf

LHL hjerneslag: https://www.lhl.no/lhl-hjerneslag/livet-etter/fatigue-etter-hjerneslag/

Nevroborreliose (fra NEL): http://nevro.legehandboka.no/handboken/pasientinformasjon/sykdommer-og-symptomer/nevroborreliose---pasientinformasjon/

MS:  http://www.ms-guiden.no/MS-guidenno/A-leve-med-MS/Handtering-av-tretthet/

Parkinson: http://www.parkinson.no/parkinsons1/ikke-motor/fatigue1/

Bindevevssykdommer: https://bindevevssykdommer.no/fatigueutmattelse/

Sarkoidose: https://sarkoidose.no/hva-er-sarkoidose/fatigue-ved-sarkoidose/

Spondylitt: http://www.spondylitten.no/a-leve-med-spondyloartritt/fatigueutmattelse/

Cerebral parese: http://www.cp.no/om-cerebral-parese/fatigue/

Kreftkoordinator Bergen: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/kreftkoordinator/11316/article-145259

 

 

16T#2!f7zRr4p